بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/04/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 30,805 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 30,517 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 866,971,763,758 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 30,517 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 30,517 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 30,805 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,410,000

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها