اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/13
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 55,363 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 54,847 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/13
کل خالص ارزش دارائی ها 1,582,866,027,034 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 54,847 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 54,847 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 55,363 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,860,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان