اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/08
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 42,716 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 42,332 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/08
کل خالص ارزش دارائی ها 1,395,262,425,450 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 42,332 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 42,332 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 42,716 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 32,960,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان