اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 79,427 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 78,929 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 2,814,593,189,185 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 78,929 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 78,929 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 79,427 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 35,660,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس

مدیران سرمایه گذاری:

حبيب فرجي دانا، آرش پناهي يرزلو، بهناز كيوان

حسابرس:

حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين