بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/12/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 26,668 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 26,493 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 752,651,661,292 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 26,493 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 26,493 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 26,668 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,410,000

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها